FOCUS

小金花已开十四朵

双头叶插雪莲

乙女心的叶尖色

霜露吟
(宋·邵雍)

天地有润泽,其降也瀼瀼。
暖则为湛露,寒则为繁霜。
为露万物悦,为霜万物伤。
二物本一气,恩威何昭彰。